Potravinová pomoc

Predobro.sk

Projekt Potravinová pomoc

Týmto projektom pomáhame ľuďom v núdzi, ktorím neostáva často ani na jedlo pre svoje deti a seba.
Naša misia
Predobro.sk

Poďakovanie darcom

Tento projekt pomoci by sme nevedeli realizovať bez dobrých ľudí jednotlivcov, podnikateľov a obchodných reťazcov. Ďakujeme Tesco Kúty, Senica, Skalica, Malacky, Rohožník, ktoré nám denne poskytujú potraviny ktoré rozdeľujeme.
Naša vízia

Staňte sa koordinátorom pomoci