Najčastejšie otázky

Často kladené otázky

Pre uľahčenie získania informácií ohľadom činnosti našej organizácie, sme pre vás pripravili zoznam najčastejšie kladených otázok. Tento zoznam je priebežne dopĺňaný.
 • Darovanie
 • Práca
 • Sponzorstvo
 • Daňové priznanie
 • Verejná zbierka
 • Transparentný účet
 • Ako je zabezpečený odvoz darovaných vecí?
  Sme vďační darcom, ak môžu darované veci doviezť na koordinátorom dohodnuté miesto a čas. V prípade ak darca túto možnosť nemá, spojí sa s koordinátorom pomoci a on sa pokúsi dopravu zabezpečiť.
 • Čo všetko môžem darovať?
  Okrem finančných darov pre projekty pomoci či konkrétnych ľudí, môžete darovať našim chránencom aj potraviny, drogériu, oblečenie, obuv, či veci potrebné v domácnosti.
 • Ako sa môžem stať Koordinátorom pomoci?
  Ak sa chcete pridať k nám a šíriť dobro ďalej a pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú ste na správnom mieste. Vo videu sa dozviete podrobnosti o ponuke práce v našej organizácii Predobro.sk. https://www.youtube.com/channel/UCg3pfLZ5mleE6h81tbRjQhg
 • Môžem sa stať sponzorom?
  Áno samozrejme, môžete sa stať ochráncom jednotlivca, rodinky, alebo sponzorom projektu Predobro. To znamená, že budete pravidelne prispievať a tým pomôžete ľuďom, ktorí to aktuálne potrebujú.
 • Ako je to so ziskom a zdaňovaním OZ?
  Naše OZ nevzniklo na vytváranie zisku . Združujeme chorých ľudí a mamičky chorých detí, ktorí si navzájom zdieľaju na sociálnych sieťach žiadosti o pomoc, milodary . Nemáme povinnosť podávať daňové priznanie nakoľko dary ktoré prídu jednotlivým prípadom , rozdelíme a odošleme . Kto nie je povinný podať daňové priznanie Podľa § 41 ods.1 zákona o dani z príjmov daňové priznanie nemusia podať daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie, Národná banka Slovenska a Fond národného majetku Slovenskej republiky, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona, občianske združenia v tom prípade, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods.2 písm.b) zákona, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona, len príjmy oslobodené od dane, registrované cirkevné a náboženské spoločnosti, ak majú príjmy len podľa § 13 ods.2 písm.a) zákona a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona. FAQ https://podpora.financnasprava.sk/938497-Kto-nie-je-povinn%C3%BD-poda%C5%A5-da%C5%88ov%C3%A9-priznanie
 • Ako je to s Verejnými zbierkami?
  V našom OZ zatiaľ verejne zbierky nerobíme. Naša činnosť nespadá pod verejné zbierky !!! Za verejnú zbierku sa nepovažuje:
  - poskytovanie vecných darov a darov na konkrétnu činnosť organizátora zbierky.
  - poskytovanie milodarov fyzickým osobám.
  - poskytovanie podielu zo zaplatenej dane.

  https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/verejne-zbierky-po-novom-2.htm"
 • Ako funguje náš Transparentný účet?
  Transparentný účet sme založili na to, aby si jednotlivé prípady pomoci mohli sami kontrolvať koľko im príde darov a od koho. V začiatkoch sme robili prevody darov priamo z transparentného účtu na účet obdarovaného, prípadu pomoci. Avšak voči obdarovaným sa strhlo doslova peklo. Jeden prípad musela riešiť aj polícia.

  Video Repotráž JOJ - Jankine šikanovanie na sociálnych sieťach

  Chránenci si želajú prevod z transparentného na podúčet, majú to zobrazené na svoji FB profiloch:Staňte sa koordinátorom pomoci