Kolektívne investovanie

Investovanie do charitatívnych projektov.

 

Ako definujeme crowdfunding ?

 

Crowdfunding je tzv. kolektívne financovanie. Poznáme ho ako alternatívny spôsob financovania. Predstavuje kolaboratívne financovanie, ktoré prostredníctvom crowdfundingových platforiem, spájajú prispievateľov s prijímateľmi financovania. Crowdfundingová kampaň, ktorá je v rôznych podobách základom takmer každého typ crowdfundingu, je tak zároveň ideálnym komunikačným nástrojom pre otestovanie si nápadu, prípadne aj pre získanie budúcich klientov a spotrebiteľov.

Crowdfundingovú kampaň zdieľa autor projektu voči verejnosti, teda voči svojim potenciálnym podporovateľom/investorom prostredníctvom crowdfundingovej platformy. Tá má v súčasnosti už štandardne digitálnu podobu a využívať ju môžete prostredníctvom internetu.

Aké typy crowdfundingu rozoznávame?

Poznáme štyri základné typy crowdfundingu (na princípe daru, odmeny, pôžičky či obchodného podielu).

Na Slovensku máme zastúpené všetky štyri typy, pričom pre podporu podnikateľov, sú relevantné platformy na princípe odmeny, pôžičky či obchodného podielu:

  • Donation-based Crowdfunding(Crowdfunding na báze darov) – podporovateľ si môže vybrať odmenu podľa výšky príspevku;
  • Reward based crowdfunding (crowdfundig založený na odmeňovaní) – podporovateľ si môže vybrať odmenu podľa výšky príspevku;
  • Lending based crowdfunding (pôžičkový crowdfundig) – okrem priestoru na prezentáciu podnikateľského projektu; poskytuje platforma aj čiastočnú analýzu projektu a jeho udržateľnosti; a podporovatelia požičiavajú peňažné prostriedky obvykle za vopred dohodnutú výšku úroku alebo aj za ďalšie benefity, napr. predplatné, ubytovania v hoteli či členské príspevky;
  • Equity crowdfundig (podielový crowdfundig) – prostredníctvom investičných kôl a za prezentáciou projektu na takejto platforme je už celý tím odborníkov zameriavajúcich sa na analýzu projektu, ako aj na právne zabezpečenie všetkých transakcií týkajúcich sa obchodovania s obchodným podielom.

Existuje tiež viacero ďalších špecifických nástrojov (foriem), ktoré využívajú princíp crowdfundingu:

Viac

Podporte naše charitatívne projekty.

 

Crowdfunding na báze darov

 

Projekt rozšírenia kapacít SOS izbičiek.

 

  • Čo sú to SOS izbičky a na čo slúžia

Pozrite si video relácie TVNOVINY.SK televízie Markíza:  Pozrieť reportáž

Finančné dary pre podporu projektu  SOS izbičiek, môžete poslať na transparentný účet Krajší svet

SK5609000000005169137822

Odkaz: SOS izbičky

SWIFT (BIC): GIBASKBX

Každému darcovi ďakujeme, Koordinátori predobro.sk

 

Projekt ubytovanie v krajnej núdzi.

 

  • Prečo  ubytovanie v krajnej núdzi

 

Nedávno nášich susedov v Čechách zasiahlo tornádo. Neváhali sme a vyrazili pomáhať. Zozbierali sme jedlo, vodu a všetko čo bolo treba, ale s ubytovaním sme im pomôcť nevedeli. Príspevok Tornádo

O potrebe mobilného ubytovania pre ľudí v núdzi, nás znovu presvedčilo dianie na Ukrajine, odkiaľ utekajú ľudia aj na Slovensko, kde hľadajú útočisko. Príspevok Pomoc Ukrajine

Preto by sme chceli pre takéto prípady zakúpiť podobné mobilné ubytovanie ako sú Karavany.

Finančné dary pre podporu projektu  Ubytovanie v krajnej núdzi, môžete poslať na transparentný účet Krajší svet

SK5609000000005169137822

Odkaz: Karavan

SWIFT (BIC): GIBASKBX

Každému darcovi ďakujeme, Koordinátori predobro.sk

 

Crowdfunding s Ilonkou Damborskou

 

https://www.facebook.com/jaroslav.pilny.90/videos/10216674953533294

Staňte sa koordinátorom pomoci