Charitatívna reklama

Viete čo je „charitatívna reklama“?

 

Daňová optimalizácia, zníženie základu dane alebo hľadáte možnosti, ako znížiť svoju daň z podnikateľských príjmov?

Aj o tom je charitatívna reklama. Prioritou charitatívnej reklamy je pomoc s financovaním aktivít neziskových organizácií zo strany podnikateľov. Štát nastavil legislatívu s účinnosťou od 1. 1. 2018, aby fungovala spolupráca troch sektorov – štátneho, súkromného a neziskového.

 

Charitatívna reklama prvý krát?

Skvelé. Konečne.

V krátkosti vám vytrhneme z kontextov jednotlivých sektorov, ako spolupracujú na aktivitách za účelom napĺňania všeobecne prospešných účelov, ktorými napríklad sú: ochrana životného prostredia, sociálna pomoc, rozvoj kultúry, ochrana ľudských práv, ochrana zdravia, podpora vzdelávania…

 

Štátny sektor

Určite poznáte nástroj “2 % z daní”. Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely sa riadi § 50 Zákona o dani z príjmov a jednoducho povedané, časť (1 alebo 2 %) zo svojej dane z príjmov, môžete poukázať organizácii, ktorá je legitímna prijať takéto prostriedky. Ide o jednu z priamych foriem podpory z verejných zdrojov.

Charitatívna reklama je vlastne “horúcou” novinkou, ktorá ma zjednodušovať podporu neziskových organizácií a pomáhať aj firmám. Ide o jednu z nepriamych  foriem podpory z verejných zdrojov.

 

Súkromný sektor

Konkrétnejšie. Ste úspešná firma, darí sa vám a každý rok poctivo platíte odvody a dane, no obzeráte sa po možnostiach, ako si pomôcť a platiť nižšiu daň z vašich podnikateľských príjmov. Je to v úplnom poriadku, samozrejme, ak to robíte spravodlivo a čestne. Môžete sa inšpirovať rôznymi tipmi, ako legálne optimalizovať výšku dane.

Možno vám už nejaký čas vŕta v hlave, že by ste chceli prispievať k všeobecne prospešným aktivitám aj vy ako firma. A možno to už aj robíte. Zasponzorujete školu, krúžok deťom, darujete veci na charitu, či inak podporíte neziskový projekt alebo dáte príležitosť zamestnancom, aby vyzbierali odpad s miestnymi aktivistami. Ukazujete tak okoliu či svojím zákazníkom, že aj vám záleží.

Chcete aj naďalej pomáhať a zároveň platiť nižšiu daň štátu? Skvelé! Charitatívna reklama je ideálnou príležitosťou, ktorá vám pomôže naplniť vašu potrebu. A nezabudnite na to vo svojom marketingu a pochváľte sa svojím zákazníkom.

 

Neziskový sektor

Organizácie, ktoré zastupujú vo veľa prospešných činnostiach štát, vytvárajú nevyčísliteľnú hodnotu v spoločnosti od svojho založenia a vo väčšine (verím, čo najviac) prípadov presahuje dosahovanie všeobecného blaha nad planým hromadením “ziskov” (Pozn.: Pri neziskovkách ide o prebytky hospodárenia).

Organizácie, ktoré tu sú pre ľudí ako spoluobyvateľov jednej krajiny, pre ľudské menšiny, pre znevýhodnených a sociálne slabších, pre prírodu a životné prostredie, pre verejný priestor a rozvoj kultúry… Sú, v zmysle napĺňajú svoje poslanie, aby sa spoločnosť rozvíjala s dobou, dovolím si tvrdiť, zachraňujú štát a v hodnotových otázkach sú ďaleko vpred oproti väčšine súkromného sektoru.

Neziskové organizácie jednoducho zrealizujú reklamnú činnosť pre vašu firmu, vám vznikne daňový výdaj a organizácie majú prostriedky na realizáciu hodnotných projektov.

Skvelé nie ?

 

 

 

Konkrétne my – Neziskový svet O.Z

Naším poslaním je pomáhať ľuďom, ktorí stratili zdravie, domov, prácu, rodičom samoživiteľom a všetkým ľuďom, ktorí nie sú v núdzi svojím zavinením. Bez ohľadu na vierovyznanie, rasu či politické zmýšľanie. Sme na misii pre vyčarenie úsmevu na ľudských tvárach.

Našou víziou je vybudovanie komplexného centra pomoci. Zaškoliť koordinátorov pomoci pre každý okres, prostredníctvom ktorých budeme pomáhať ľuďom v núdzi na Slovensku. Chceme pomáhať rekvalifikáciou, prácou v chránených dielňach, budovaním vlastného bývania, podporou talentu detí či finančnou pomocou rodičom samoživiteľom.

Naším cieľom je účinne pomáhať ľuďom v núdzi. Plánujeme zapojiť mladých do budovania vlastného samostatného bývania. Pripraviť chránencov na nové povolania v našom školiacom centre. Nechceme iba jedlo rozdávať, chceme naučiť ľudí v núdzi, ako si naň zarobiť. Chceme, aby si naši chránenci na svoje potreby zarobili v chránených dielňach, komunitných záhradách a gazdovstvách.

Tiež si u nás môžu odpracovať odsúdení svoj Trest povinnej práce.

Viac sa  dozviete na  https://predobro.sk/dokumenty/dohoda-o-zabezpeceni-trestu/

 

Na čo potrebujeme príjmy z charitatívnej reklamy?

Keďže z darov od darcov sa nám nedarí financovať naše neziskové aktivity, dovolili sme si uchádzať sa o dôveru zástupcov, majiteľov a spoločníkov firiem po celom Slovensku.

Ponúkam vám spoluprácu na našich všeobecne prospešných aktivitách:

  • projekt rozšírenia kapacít SOS izbičiek
  • projekt uzdravovne pre rekonvalescenciu mamičiek
  • projekt ubytovanie v krajnej núdzi

Využitím nástroja charitatívna reklama zužitkujeme vaše zisky jednoducho a legálne, čím si vzájomne pomôžeme. A možno z toho vzniknú aj dlhodobé partnerstvá na šírení osvety či vzdelávania vašich

zamestnancov.

 

Ako na využitie  charitatívnej reklamy?

Vyzerá to zložito, ale jednoducho.

Vyberiete si jednu alebo viacero z našich všeobecne prospešných aktivít, ktoré si prajete, aby sa rozvíjali. Dohodneme sa na forme a obsahu reklamy, ktorú sme pre vás schopní zrealizovať. Môže ísť o partnerstvo v kampani, uvedenie loga na našom webe či v našich budúcich osvetových materiáloch.

Dohodneme sa na cene a platobných podmienkach, vypíšeme zmluvu a ak sa nám podarí osobne stretnúť a potvrdiť spoluprácu podpisom, bude nám potešením.

Kontaktovať nás môžete cez kontaktný formulár na našej stránke www.predobro.sk a požiadať o nezáväznú spoluprácu.

,,Potrebujeme sa spájať, aby sme spoločne vytvorili lepšie miesto pre život.”

Ilona Damborská  štatutárny zástupca a zakladateľ NEZISKOVÝ SVET O.Z

inšpirácie: Denník Nseminare.sfera.sk

Zmluva o poskytnutí charitatívnej reklamy.

Zmluva

Staňte sa koordinátorom pomoci