Pridajte sa

Ako môžete pomôcť

Naším cieľom je účinne pomáhať ľuďom v núdzi. Plánujeme zapojiť mladých do budovania vlastného samostatného bývania. Pripraviť chránencov na nové povolania v našom školiacom centre. Nechceme iba jedlo rozdávať, chceme naučiť ľudí v núdzi, ako si naň zarobiť. Chceme, aby si naši chránenci zarobili na svoje potreby sami v chránených dielňach. Snažíme sa o opätovné vyčarenie úsmevu na ľudských tvárach.

Stať sa koordinátorom

Adoptovať si chránenca

Venovať dar

Prispieť finančne

Čo robíme?

Sme na misii pre dobro

Pomáhame doma

Pomáhame v neočakávaných situáciách

Pomáhame v neočakávaných situáciách. Príbehy ľudí z našich projektov často spája neočakávaná situácia, do ktorej sa dostali. Nesúdime, či sa do nej dostali nevinne alebo vlastným pričinením. Naopak pomáhame, aby sa čím skôr postavili opäť na vlastné nohy.

Pomáhame rodičom samoživiteľom

Mamky a ockovia samoživitelia sa veľmi rýchlo dostanú do neľahkej situácie častokrát až do existenčných problémov. Jeden plat, hypotéka, energie, domácnosť, deti. Vtedy sme tu my, pripravení podať pomocnú ruku.

Pomáhame pri strate zamestnania

Strata zamestnania je nepríjemnou záležitosťou pre človeka v akomkoľvek veku. V spolupráci s úradmi práce dokážeme pomôcť a dať nádej na lepšie zajtrajšky.

Pomáhame deťom zo sociálne slabších rodín

Žiadne dieťa na svete nesmie trpieť nedostatkom a chudobou. Naše koordinátorky vytrvalo pracujú na tom, aby si deti zo sociálne slabších rodín užili plnohodnotné detstvo bez strachu, núdze a biedy.
Deti
Predobro.sk

Naša misia

Naším poslaním je pomáhať ľuďom, ktorí stratili zdravie, domov, prácu, rodičom samoživiteľom a všetkým ľuďom, ktorí nie sú v núdzi svojím zavinením. Bez ohľadu na vierovyznanie, rasu či politické zmýšľanie.
Naša misia
Predobro.sk

Vízia

Našou víziou je vybudovanie komplexného centra pomoci. Zaškoliť koordinátorov pomoci pre každý okres, prostredníctvom ktorých budeme pomáhať ľuďom v núdzi na Slovensku. Chceme pomáhať rekvalifikáciou, prácou v chránených dielňach, budovaním vlastného bývania, podporou talentu detí či finančnou pomocou rodičom samoživiteľom.
Naša vízia

Ako môžete pomôcť

Svojím darom pomôžete ľuďom v ťažkých životných situáciách. Pri strate zdravia, práce, bývania, pri zapojení sa do bežného pracovného života. Tiež môžete pomôcť pri rozvíjaní talentu detí zo sociálne znevýhodnených rodín.
Koordinátori

Zoznámte sa s našim tímom Predobro.sk

Náš tím
Ilonka Damborská

Ilonka Damborská

Hlavný koordinátor pomoci
Mészárosová Lenka

Mészárosová Lenka

Sládkovičovo
Henrieta Mártonová

Henrieta Mártonová

Fiľakovo
Podujatia

Aktuality a udalosti

Pomoc a výzvy